دوربین های امنیتی مداربسته

دوربین های امنیتی مداربسته

نخستین دوربین های امنیتی مداربسته در سال 1942 میلادی توسط شرکت زیمینس آلمان

به منظور مشاهده پرتاب موشک های ۷۲ نصب شد.

یک مهندس المانی بنام والتر بروچ  مسئول نصب این سیستم بود.

در آمریکا اولین تبلیغ دوربین مداربسته در سال 1949مربوط به محصولی به نام وریکون

بود که درتبلیغ گفته میشود و به مجوز دولتی نیازی ندارد.

اولین رونمایی از دوربین مداربسته در اماکن عمومی امریکا در سال 1973بود.

زمانی ک در میدان تایمز نیویورک اولین دوربین مداربسته به منظور جلوگیری از جرایم ایفا نکرد.

به تدریج برخی از حرفه ها و مشاغل بخصوص آن هایی ک بیشتر در معرض سرقت قرار داشتند نیز به دوربین مداربسته روی اوردند.

در سال 1990دستگاه های ضبط تصاویر دوربین مداربسته روی اوردند و وارد بازار شد این دوربین در این کشور بسیار پیشرفت کرده است.

دوربین مداربسته به کلیه دوربین هایی اطلاق میگردد که در محل خود ثابت بوده و تصاویر را به یک یا چند محل ارسال می کند .

کاربرد دوربین های مداربسته در جلو گیری از جرایم رانندگی تا جرایم جنایی نامحسوس میتوان

با دوربین مداربسته کنترول کرد.

دوربین های مداربسته میتوانند امنیتی برایتان ایجاد کند که با خیال راحت منزل و …زیر نظر داشته باشید .

دوربین های امنیتی مداربسته

بهترین دوربین های امنیتی مداربسته در بازار باید از نظر مشخصات فنی برتری های خاص خود را داشته

باشد تا بتوان آیتمی برای امنیت و انتخاب محسوب میشود. امروزه برند های مختلف دوربین

تولید می شوند: بوش، پانوسنیک ،هایک ویژن هرکدام و دیگر دوربین های دیگر هستند که می توان از آن استفاده کرد.

دوربین های مداربسته که درنیایی امروزی برای امنیت و حفاظ ما هستن میتواند راه حل خوبی برای اسایش خانه های ما وجود دارد.

مقایسه فنی استانداردهای در دسترس در مورد اجزای مختلف سیستم نظارت تصویری مورد توجه وبررسی قرار گیرد.

مراحل استاندارد جهت اجرای یک پروژه نظارت تصویری در این بخش به صورت خلاصه بخشی

از مهمترین فعالیت هایی که باید در قبل، حین و بعد از اجرای پروژه نظارت تصویری صورت پذیرد را مورد بررسی قرار می دهیم.