مراحل پروژه نصب دوربین مداربسته

بازدید محل پروژه توسط کارشناسان و مهندسین دوربین آنلاین

سنجش تجهیزات و امکان نصب

صدور فاکتور

نصب دوربین مدار بسته

تحویل پروژه

پروژه نصب دوربین مداربسته

مرحله اول: بازدید و بررسی محل نصب

 ابتدا باید محل مورد نظر برای نصب دوربین‌ها را بازدید کنید تا از شرایط فیزیکی و محیطی آگاه شوید. این اطلاعات برای تعیین مکان‌های مناسب نصب دوربین‌ها، زاویه دید مورد نیاز، و نوع دوربین‌های متناسب با نیازهای امنیتی محل مهم است.

مرحله دوم: تهیه طرح و نقشه نصب

بر اساس بازدید انجام شده، یک نقشه نصب و سیم‌کشی تهیه می‌شود که شامل مسیرهای کابل‌کشی و مکان‌های دقیق نصب دوربین‌ها است.

پروژه نصب دوربین مداربسته
پروژه نصب دوربین مداربسته

مرحله سوم: صدور فاکتور

تهیه موارد لازم برای پروژه 

مرحله چهارم: نصب فیزیکی دوربین‌ها

دوربین‌ها در مکان‌های تعیین شده بر روی دیوار یا سقف نصب می‌شوند.

پروژه نصب دوربین مداربسته